Συνεργάτες

Στην εταιρία μας επικρατεί η πεποίθηση ότι οι δυνατές συνεργασίες ανάμεσα σε άτομα του ίδιου χώρου με καινοτόμες ιδέες, προϊόντα και πρακτικές αποτελούν το μέλλον του επαγγελματικού μας τομέα για κάποιον που έχει ως στόχο την επαγγελματική καταξίωση και αναγνώριση. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε επιτύχει σημαντικές συμφωνίες – εξωτερικές μόνιμες συνεργασίες με κορυφαίες στο είδος τους εταιρίες για παροχή υπηρεσιών από κοινού, μεταπώληση ή προμήθεια προϊόντων, καθώς και με τεχνικά συνεργεία ειδικών κατασκευών.

Προώθηση καινοτόμων προϊόντων χάλυβα, μελέτη-κατασκευή συμμίκτων κτιρίων υψηλής ποιότητας και αντισεισμικής προστασίας.

Διαβάστε Περισσότερα…

Αποκατάσταση και ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών, ελέγχοι αντοχής σε υφιστάμενα κτίρια.

Διαβάστε Περισσότερα…

Αρχιτεκτονική κήπων και τοπίου, συντήρηση κήπων, κατασκευή φυτοτεχνικών έργων και αρδευτικών συστημάτων.

Διαβάστε Περισσότερα…