Υπηρεσίες

Προμελέτες

Με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη διερευνούμε έναν μεγάλο αριθμό εναλλακτικών κατασκευαστικών λύσεων έτσι ώστε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και αποτελεσματικότερα την τελική λύση με προτεραιότητα στον συνδυασμό υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. Η συμμετοχή του ιδιώτη στη διαμόρφωση της αρχικής σύλληψης μπορεί να αποβεί καταλυτική για τον σχεδιασμό του έργου, εφόσον γίνει όμως με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Για το σκοπό αυτό του επιδεικνύονται αρχιτεκτονικά σχέδια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με βάση τις τελευταίες τεχνικές του φωτορεαλισμού για την καλύτερη κατανόηση της κατασκευαστικής πρότασης και την όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη αναπαράσταση του φορέα στο χώρο.

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Ο σχεδιασμός ενός έργου είναι άμεση συνάρτηση του κόστους του. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της προμελέτης αναλαμβάνοντας πλήρως τη σύνταξη προϋπολογισμού του έργου καθώς και την δημιουργία χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι διάφορες εργασίες σε κάθε στάδιο ξεχωριστά. Κατόπιν συνεννόησης μαζί του μπορούμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην λήψη προσφορών εκ μέρους του και στη δημιουργία διαφορετικών σεναρίων κόστους, προσφέροντας έτσι μια μεγάλη γκάμα επιλογών για τη λήψη της τελικής απόφασης επιλογής των υλικών. Ο προϋπολογισμός και η πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος μπορούν να συμβάλλουν δραστικά στη μείωση του κόστους ενός έργου χωρίς να γίνει καμία έκπτωση επί της ποιότητας κατασκευής.

Συμβουλές REAL-ESTATE

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αγοράς. Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τη σημασία της ακρίβειας και αντικειμενικότητας στην εκτίμηση της εμπορικής αξίας ενός ακινήτου, προσφέρουμε μέσω εξειδικευμένων μηχανικών τεκμηριωμένες εκτιμήσεις βάσει των Ευρωπαϊκών και των Διεθνών Προτύπων, υπολογιζόμενες κάθε φορά με πολλαπλή μεθοδολογία ανάλογα με το είδος του ακινήτου. Με αξιόπιστους συνεργάτες και με συνεχή παρακολούθηση των δρώμενων στο χώρο της κτηματαγοράς ασκούμε την πιο εμπεριστατωμένη συμβουλευτική για τη βέλτιστη επένδυση και διαχείριση σε γη, ακίνητα και κατασκευές ελέγχοντας το σύνολο των παραμέτρων σε κάθε περίπτωση.

Τοπογραφικές

Αναλαμβάνουμε αποτυπώσεις γηπέδων, οικοπέδων, κτιρίων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, παραδίδοντας έτσι λεπτομερή και ακριβή τοπογραφικά διαγράμματα για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί.

Στατικές

α) Μεταλλικά – Σύμμικτα
Η ταχύτατη κατασκευή κτιρίων, με μεγάλα ανοίγματα, υψηλή αντισεισμικότητα, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, με δημιουργία επίπεδων οροφών για εξοικονόμηση ύψους, είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που κάνουν την επιλογή μιας τέτοιας λύσης να δείχνει και να είναι ελκυστική.

Η εταιρεία μας παρουσιάζει μεγάλη εξειδίκευση στο σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών και σύμμικτων κτιρίων από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα. Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση αφού εκτός από το τεύχος υπολογισμών είμαστε σε θέση να παράγουμε αναλυτικά σχέδια λεπτομερειών για τη σύνδεση με τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά καθώς και λεπτομερή σχέδια κοπής για την κατασκευή των μεταλλικών διατομών.

β) Οπλισμένο σκυρόδεμα
Αποτελεί την πιο διαδεδομένη λύση στον Ελληνικό χώρο και η εταιρεία μας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με τους πλέον αναλυτικούς στατικούς υπολογισμούς στον πιο απαιτητικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τεύχη υπολογισμών, σχέδια ξυλοτύπων και λεπτομερειών παράγονται σε κάθε περίπτωση.

Αρχιτεκτονικές

α) Αρχιτεκτονική κτιρίων
Διανύουμε αδιαμφισβήτητα την εποχή που ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός επικρατεί προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μια περισσότερο ποιοτική διαβίωση μέσα στο αστικό περιβάλλον που μας περιβάλλει. Σε συνεννόηση με τον πελάτη παρουσιάζουμε μια σειρά από εναλλακτικά και προπάντων καλαίσθητα αρχιτεκτονικά σενάρια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, επιδεικνύοντας τρισδιάστατα σχέδια με την τεχνική του φωτορεαλισμού για την διευκόλυνση της επιλογής της τελικής λύσης. Οι μελέτες μας ακολουθούν τις αρχές του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού με στόχο την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης της κατασκευής και των συνθηκών άνεσης για τους χρήστες του. Ο συνδυασμός αισθητικής – οικονομίας είναι αυτό που έχουμε ως προτεραιότητα ως εταιρεία.

β) Αρχιτεκτονική κήπων και τοπίου
Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον σχεδιασμό και την μελέτη εξωτερικών χώρων πρασίνου και αναψυχής ιδιωτικών ή μη, δημιουργώντας μια πλήρη αρχιτεκτονική πρόταση που περιλαμβάνει σχέδια φύτευσης, επιλογή τύπων πρασίνου, προτάσεις υλικών, σχεδιασμό και δημιουργία ειδικών κατασκευών από ξύλο καθώς και κάθε είδους εγκατάσταση που είναι απαραίτητη για την λειτουργία και την συντήρηση του έργου.

Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές

Σε μια εποχή που οι μηχανές έχουν κατακλύσει τη ζωή μας γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη για τη σωστότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους προς όφελος του καταναλωτή με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του, με ασφαλή, άνετο και οικονομικό τρόπο. Η εταιρεία μας εκπονεί ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την έκδοση οποιουδήποτε τύπου άδειας και δρα υποστηρικτικά για κάθε είδους τέτοια κατασκευή είτε κτιριακού είτε βιομηχανικού τύπου.

Ιδιαίτερη βάση δίνουμε στην θέρμανση – ψύξη – κλιματισμό των χώρων διαβίωσης και εργασίας καθώς οφείλουμε να εξασφαλίζουμε όλες εκείνες τις συνθήκες για μια υγιή και ευχάριστη παραμονή εντός των κτιρίων. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε κυρίως, εναλλακτικούς και οικονομικότερους τρόπους θέρμανσης (ιόντα, υπέρυθρη ακτινοβολία, υγραέριο, ενδοδαπέδια) σε σχέση με τους συμβατικούς και προχωρούμε στην εγκατάσταση τους εφόσον μας ζητηθεί.

Ενεργειακές

α) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Στην εταιρεία μας πιστεύουμε πως η εφαρμογή των Α.Π.Ε σε κτιριακά – και όχι μόνο – έργα καθώς και σε εκτάσεις γης αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να χτίσουμε ένα κόσμο με καλύτερη προοπτική για την υγεία και το περιβάλλον. Υιοθετούμε λοιπόν μια πράσινη στρατηγική ανάπτυξης προκριμένου να εκμεταλλευτούμε όλα τα οφέλη από τα ανεξάντλητες αυτές πηγές ενέργειας. Οφέλη, τα οποία εκτός από τον οικολογικό τους χαρακτήρα, μπορούν να παρουσιάσουν και επιχειρηματικό ενδιαφέρον αφού αποτελούν επένδυση είτε με ανταποδοτικά χαρακτηριστικά είτε μέσω της εξοικονόμησης σημαντικών ποσών ενέργειας σε σχέση με τα ήδη χρησιμοποιούμενα συμβατικά καύσιμα.

i) Ηλιακή Ενέργεια
Έχοντας κατά νου ότι η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ηλιακή ενέργεια, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αξιοποίηση της μέσω ενεργειακών και παθητικών ηλιακών καθώς και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αναθέτοντας ένα τέτοιο έργο στην εταιρεία μας εξασφαλίζεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που πληροί τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές και κανονισμούς. Η απαιτούμενη μελέτη, η προμήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, η διαμεσολάβηση για την χρηματοδότηση του έργου μέσω δανειοδότησης καθώς και η μεταπωλητική υποστήριξη σε επίπεδο ελέγχου και συντήρησης της επένδυσής σας, είναι μερικές μόνο από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για μια τεχνοοικονομική μελέτη τέτοιου είδους.

ii) Βιομάζα
Οι σύγχρονες τεχνολογίες αξιοποίησης της βιομάζας έχουν εξελιχθεί τόσο, που αποτελούν πλέον μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική επιλογή σε οικονομικό επίπεδο. Αναλαμβάνουμε την μελέτη και την εγκατάσταση των πιο σύγχρονων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για την αξιοποίηση των παραγώγων μιας τέτοιας μορφής ενέργειας.

β) Ενεργειακές επιθεωρήσεις – Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού
Η εκτίμηση της πραγματικής ενεργειακής κατανάλωσης ενός υφιστάμενου κτιρίου, των παραγόντων που την επηρεάζουν καθώς και η μελέτη για εξοικονόμηση της, μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο σε οικονομικό όσο και σε επίπεδο διαβίωσης. Με σκοπό μια τέτοια εκτίμηση και τον προσδιορισμό της ενεργειακής κατηγορίας του χώρου σας, πραγματοποιούμε πιστοποιημένες ενεργειακές επιθεωρήσεις και σας προτείνουμε όλες τις λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

Επίσης αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης τα οποία κατατάσσουν τα κτίρια σε βαθμίδες αναλόγως της ενεργειακής τους συμπεριφοράς και τα οποία είναι απαραίτητα πλέον από τη νομοθεσία για την αγοραπωλησία η μίσθωση νέων κτιρίων άνω των 50 τ.μ.

Κατασκευή

Υψηλή αισθητική, ποιότητα και ανταγωνιστικό κόστος είναι τα πλεονεκτήματα μας για τη δημιουργία ενός μοναδικού κτιρίου όπως ακριβώς το ονειρεύεται ο πελάτης. Η κατασκευαστική ομάδα και τα συνεργεία μας εγγυώνται την κατασκευή ενός άρτιου έργου από την αρχή έως το τέλος του.

Οι πιο απαιτητικές αρχιτεκτονικές και στατικές λύσεις συνδυάζονται εκτός των παραδοσιακών, με πιστοποιημένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας που προσφέρουν μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα, βέλτιστη αντισεισμικότητα, ταχύτητα ανέγερσης, οικονομία και αντοχή στο χρόνο.

Παράλληλα, η σύνταξη οικονομικού προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος που προηγούνται πριν την υλοποίηση κάθε έργου, διασφαλίζουν κάθε κατασκευή, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, για την πραγματοποίηση του κτιρίου που θα στεγάσει την κατοικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Η τήρηση της τεχνοοικονομικής μελέτης αυτής αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτο κανόνα κάθε τεχνικού έργου.

Επίβλεψη – Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Η επίβλεψη – διαχείριση της κατασκευής ενός έργου αποτελεί ουσιώδες ζήτημα για εμάς. Οι μηχανικοί της εταιρείας μας παρακολουθούν και επιβλέπουν το έργο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του, συντονίζοντας τα συνεργεία και πραγματοποιώντας ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της κατασκευής προκειμένου για έργα που μας αναθέτονται.

Είμαστε επίσης σε θέση να πραγματοποιήσουμε ανεξάρτητο έλεγχο μελετών με ταυτόχρονη εργοταξιακή επίβλεψη και παροχή συμβουλών σε ζητήματα ποιότητας υλικών, ελέγχου συμβατότητας της κατασκευής με την στατική μελέτη και αξιολόγηση επικινδυνότητας κατασκευαστικών σφαλμάτων παραδίδοντας στον πελάτη λεπτομερή τεχνική αναφορά με συνιστώμενες επιδιορθώσεις – ενισχύσεις εφόσον αυτές είναι απαραίτητες τις οποίες και είμαστε σε θέση να αναλάβουμε σε περίπτωση που μας ζητηθεί.

Όσον αφορά τη διαχείριση ενός τεχνικού έργου μπορούμε να φέρουμε εις πέρας διαχείριση μελετών, συμβάσεων ή και δημοπρατήσεων ελέγχοντας την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων των εργασιών, πιστοποιώντας την περαίωση τους με τον πλέον σωστό και υπεύθυνο τρόπο.

Στατικές

α) Δομική-Στατική αξιολόγηση Φ.Ο
Η εταιρεία μας ασχολείται έντονα με ελέγχους μέτρησης αντοχής σε υφιστάμενα κτίρια, καινούργια ή διατηρητέα, κατασκευασμένα από υλικά όπως οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικός χάλυβας, λιθοδομή και ξύλο. Η δομική αξιολόγηση του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα γίνεται βάσει μη καταστροφικών μεθόδων. Υπό προϋποθέσεις παρέχονται συμπληρωματικά και καταστροφικές μέθοδοι προσδιορισμού ποιότητας με θραύση πυρήνων (καρότων) σκυροδέματος. Ιδανικά, συνδυάζονται οι δύο μορφές μεθόδων (συνδυαστική βαθμονόμηση ενδείξεων) και αποδίδουν την πλέον ολοκληρωμένη οδό δομικής αξιολόγησης μίας κατασκευής. Στην ιδιαίτερη περίπτωση των πυρόπληκτων κτιρίων η εταιρεία μας εκτελεί περαιτέρω ελέγχους προσδιορισμού ενανθρακωμένου – ασβεστοποιημένου σκυροδέματος λόγω πυρκαγιάς, όπου οι συνθήκες στις οποίες υποβάλλεται ο Φέρων Οργανισμός ενός κτιρίου είναι τόσο ιδιαίτερες όσο και ακραίες προκαλώντας τις περισσότερες φορές σημαντικά προβλήματα στη σωστή λειτουργία του σκελετού.

Επιπρόσθετα, παρέχεται πλήρης στατικός επανέλεγχος της συμπεριφοράς του σκελετού του υπό αξιολόγηση Φέροντα Οργανισμού, με όλες τις δυνατές παραλλαγές παλαιότερων (1959, 1985) αλλά και ισχυόντων κανονισμών (ΕΑΚ, ΕΚΩΣ) καθώς και η πρωτοποριακή μέτρηση ιδιοπεριόδων κτιρίου με τη μέθοδο των μικροδονήσεων .

Ο συνδυασμός καταστροφικών – μη καταστροφικών μεθόδων και στατικού επανελέγχου δίνει τη δυνατότητα σε μελέτη τέτοιου τύπου να καταλήξει στην ορθότερη αξιολόγηση του κόστους ενίσχυσης παλαιότερων κτιρίων, αφού ούτε μεν δέχεται τη παλαιότερη αναγραφόμενη στα σχέδια μελέτη σχεδιασμού (θλιπτική αντοχή σκυροδέματος – ιδιοπερίοδος κατασκευής) που πρακτικά δεν υφίσταται με το πέρασμα των ετών, αφετέρου δεν απαξιώνει τελείως την υφιστάμενη αντοχή όπως συνηθίζεται σήμερα, αντιθέτως δε υπολογίζει επακριβώς τη διαφορά σε αντοχή που απαιτείται και η οποία καλύπτεται από τις πρακτικές ενίσχυσης των φερόντων στοιχείων.

β) Επισκευές – Ενισχύσεις – Ανακατασκευές
Η αποκατάσταση και η ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών με το πλήρες φάσμα των επιστημονικά αποδεκτών μεθόδων, με σεβασμό σε κτίρια με ιδιαιτερότητες (λιθόκτιστα διατηρητέα) αποτελεί αντικείμενό μας. Gunite, μεταλλικά ελάσματα, ρητινενέσεις, ινοπλισμένα πολυμερή είναι μόνο μερικές από τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους. Ο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός και το πολυπληθές εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό που διαθέτουμε, μας παρέχουν τη δυνατότητα να εκτελούμε τα έργα που αναλαμβάνουμε τόσο με το εύλογο κόστος και την πρέπουσα ταχύτητα, όσο και με την απαραίτητη ποιότητα, νοοτροπία που αποτελεί και τον αδιαπραγμάτευτο γνώμονα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Στο πλαίσιο της όσο δυνατό μικρότερης όχλησης του παλαιού σκελετού ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια εργασιών ανακατασκευής – ανακαίνισης – επισκευής ή ενίσχυσης, η σύγχρονη πλέον απαίτηση επιβάλλει την απουσία οιασδήποτε δόνησης στον παλαιό Φέροντα Οργανισμό, καθώς οι ζημιές στο εσωτερικό του σκελετού δεν είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού και πολλές φορές αποβαίνουν σημαντικές για τη κατάσταση της εσωτερικής δομής του σκυροδέματος. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι πλήρως αδιατάρακτες σε σχέση με τον υπόλοιπο Φέροντα Οργανισμό του εκάστοτε κτιρίου. Η μη εκρηκτική διόγκωση σκυροδέματος, όπου εξειδικευμένα υλικά διαρρέονται στο εσωτερικό του στοιχείου προκαλώντας τη διόγκωσή του και τελικά την ιδιαίτερα σημαντική ρηγμάτωσή του με την τελική καθαίρεση του στοιχείου να επιτυγχάνεται με χειρονακτικά μηχανικά μέσα (κομπρεσέρ) με σχετική ευκολία, η διαμαντοκοπή, η συρματοκοπή είναι μερικές από τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους.

Αρχιτεκτονικές

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κάθε είδους ανακαινίσεις – ανακατασκευές χρησιμοποιώντας νέα υλικά και εξελιγμένες λύσεις προσδίδοντας ένα φρέσκο και σύγχρονο προφίλ σε κτίρια ή ανεξάρτητους χώρους. Δημιουργούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη ένα μοναδικό, σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του κάθε κτιρίου και εκμεταλλευόμενοι στο έπακρον την στατική επάρκεια του, οργανώνουμε και κατασκευάζουμε χώρους υψηλής αισθητικής, με αυστηρά, προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα και οικονομικό προϋπολογισμό. Η συνολική ή μερική ανακαίνιση κατοικιών, η εσωτερική διαμόρφωση καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων, η αποκατάσταση παλαιών ή διατηρητέων κτιρίων, οι προσθήκες και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενα κτίρια, η ανάδειξη παραδοσιακών κτισμάτων, η ανάπλαση εν γένει κάθε ιδιωτικού η μη χώρου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα μας.

Ενεργειακές

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός υπάρχοντος κτιρίου με σκοπό είτε την αύξηση της εμπορικής αξίας του (μέσω της κατάταξής του σε ανώτερη ενεργειακά κατηγορία) είτε την μείωση των δαπανών χρήσης του (λόγω της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης για τη θέρμανση – ψύξη – κλιματισμό του), απαιτεί μια σειρά από παρεμβάσεις ιδιαίτερα στο κέλυφος του κτιρίου και τις οποίες η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου για λογαριασμό σας. Σε συνδυασμό και με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού επιτυγχάνεται η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου προσφέροντας υψηλής ποιότητας διαβίωση με σεβασμό στο περιβάλλον.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, η εταιρεία μας συντάσσει μια ολοκληρωμένη τεχνοοικονομική μελέτη, στην οποία παρουσιάζονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις, τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από αυτές για τον πελάτη, ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης καθώς και το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης της ανακαίνισης. Επίσης αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για τη χρηματοδότηση του έργου από την πολιτεία σε μορφή επιδότησης ή από κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.